Bolduma Ion - poet
BOLDUMA, Ion (6.VI.1933, Colicăuţi, Briceni - 19.IV.1993, Chişinău), poet. Studii la Universitatea din Chişinău. Redactor la Moldova socialistă.
Debutează editorial cu volumul Patima izvorului (1961). Creează poezie marcată de "adânc spirit folcloric" în care satul este "nu doar o realitate concretă, ci şi un simbol al esenţelor şi ritmurilor". Volume: Cântarea fiinţării mele (1968), Trestienii (1975), Amurguri verzi (1978), Pădureanca (1980), Drum de ţară (1983), De vorbă cu inima (1987), Scrieri alese (1991). Este autorul unor secvenţe baladeşti, pasteluri şi miniaturi de o patriarhalitate autentică.

Bibliogr.:
Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii ro mâne din Basarabia. - Chişinău, 1996.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 13:33:09