Cărare Petrea - scriitor
CĂRARE Petru (n. 13.2.1935, s.Zaim, Căuşeni), scriitor. Absolvent al şcolii centrale comsomoliste din Moscova (1956) şi al Cursurilor lit. superioare de pe lângă Uniunea scriitorilor din URSS (1969).
De la debut ("Soare cu dinţi", 1962) se consacră satirei şi umorului, vădind certe aptitudini pentru acest gen: observaţie acută a realului, capacitate de a surprinde contraste dintre urât şi frumos, esenţă şi aparenţă, de a îmbina ironia şi invectiva cu lirismul ("Trandafir sălbatic", 1965; "Stele verzi", 1967). În parodiile sale ("Parodii", 1965, ş. a.) C. nu subliniază numai ticurile stilistice, pozele, convenţionalismele, locurile comune, ci pătrunde în spiritul creaţiei celor parodiaţi, (parodiile la adresa lui N.Costenco, P.Cruceniuc ş.a.). În unele poezii satirice mizează pe anecdotic, iar bucăţile pur lirice ("Sfârşit de toamnă", "Focul de sub cenuşă" ş.a.) sunt dominate de nota sentimentală, de romanţă.
A editat mai multe culeg. de versuri pentru copii ("Poiana veselă", 1963; "Ploaie cu soare", 1964; "Vânătorul", 1965; "Ce culoare are vântul?", 1968; "Umbrela", 1970; "Ionică Tropoţel", 1978, ş. a.), în care şi-a valorificat virtuţile de umorist. A tradus din opera lui I.Crîlov, S.Brant, F.Villon, S.Marşac, J.Rodari, R.Gamzatov ş.a. Proza sa umoristică ("Zodia musafirului", 1970) şi dramaturgia ("Străinul", "Drum deschis", montate la teatrele "V.Alecsandri" şi "Licurici") explorează comicul de situaţie, uneori burlesc. Unele culegeri ale lui C. au fost supuse criticii.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 15:20:44