Coval Nicolae G. - prim-secretar al CC PCM
COVAL, Nicolae Grigore (19.XII.1904, orăş. Camenca - 15.1.1970, Chişinău) - activist de partid şi om de stat din RSSM. Membru al PCUS din 1939. Între 1940 - 45 comisar norodnic pentru agricultură al RSSM. În 1945 preşed. al Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM, apoi (1946 - 50) prim-secretar al CC al PCM. Din 1951 până în 1960 ocupă diverse posturi de conducere în organele sovietice şi economice. Între 1960-67 preşed. al Gosplanului RSSM, iar din 1965 - locţiitor al preşed. Sovietului Miniştrilor al RSSM. Din 1967 pensionar personal. La Congresele I - IV, X -XII ale PCM a fost ales membru al CC. Între 1945-50 şi în 1962 membru al Biroului CC al PCM. A fost deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 1-3. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 1,2,6 şi 7.
Două ordine Lenin şi trei ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-01 15:11:48