romanian Dubinovschi Lazăr (sculptor)
russian Дубиновский Лазарь (скульптор)


Dubinovschi Lazăr - sculptor
DUBINOVSCHI, Lazăr (1.V.1910, Făleşti -29.XI.1982, Chişinău), sculptor. A absolvit Academia de Arte din Bucureşti (1929). Şi-a continuat studiile la Paris. Prima sa expoziţie la Iaşi (1939). În 1943 creează ciclul compoziţional Moldova în flăcări, expus la Irkutsk. A realizat apoi personajul folcloric Strâmbă-Lemne (1944), compoziţia Vierii (1948) şi o galerie de portrete sculpturale - M.Eminescu, A.Şciusev, O.Dayn. În anii 1960-'70 creează tripticuri monumentale, printre care se distinge Părinţii şi copiii (Deşteptarea, Răscoala şi Tinereţe). Îi aparţine o serie de monumente: G.Kotovski (în colaborare), Comsomoliştii eroi (în colaborare), Eliberarea (în colaborare), toate la Chi şinău. Monumentul lui G.Kotovski în or.Kotovsk (Ucraina), al lui M.Frunze în or.Bişkek (Kârgâzstan). Este autorul portretelor A.Raikin, R.Kurţ, I.Bogdesco şi ale marilor cărturari moldoveni D.Cantemir şi M.Costin. Membru corespondent al Academiei de Arte Plastice din U.R.S.S. (1954).

Distincţii: Artist plastic al poporului din R.S.S.M. (1963). Premiul de Stat al R.S.S.M. (1970). Ordinele Lenin, Revoluţia din Octombrie, Drapelul Roşu de Muncă.

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. -Chişinău, 1985.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-16 19:29:25