romanian Iliaşenco Chiril (secretar CC PCM)
russian Ильяшенко Кирилл (секретарь ЦК КПМ)


Iliaşenco Chiril - secretar CC PCM
ILIAŞENCO, Chiril Fiodorovici (n. 27.V.1915, s. Lipeţcoe, reg.Odesa)- activist de partid şi om de stat din RSSM. Membru al PCUS din 1945. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit facultatea de fizică şi matematică a Institutului pedagogic din Tiraspol (1939).
În 1945-46 şef al secţiei de propagandă la redacţia ziarului "Moldova Socialistă". Între 1946-62 a deţinut posturi de răspundere la CC al PCM. În 1962- 63 preşed. al Comitetului de stat pentru coordonarea lucrărilor de cercetări şt. al Sovietului Miniştrilor al RSSM. În ian. - apr. 1963 locţiitor al preşed. Sovietului Miniştrilor al RSSM. Din apr. 1963 preşed. al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, iar din 1966 locţiitor al Preşed. Prezidiului Sovietului Suprem al URSS. Din 1963 membru al Biroului CC al PCM (între 1962- 66 Prezidiul CC al PCM). La Congresele II-IV ale PCM a fost ales candidat în membrii CC, la Congresele V -VII, IX -XIII ale PCM - membru al CC. La Congresul XXIII al PCUS a fost ales membru al Comisiei centrale de revizie, iar la Congresul XXIV - candidat în membrii CC al PCUS. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 7 şi 8. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 4-8.
Ordinul Lenin, două ordine Drapelul Roşu de Muncă, ordinul "Insigna de onoare"

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-14 19:09:26