Nicu Vladimir - scriitor, cercetător
Vladimir Nicu, feciorul lui Vavil Nicu de la Boşcana, Criuleni, pe parcursul a aproape şase decenii, a robit în intimităţile arhivelor, muzeelor si bibliotecilor, topindu-şi de istov anii aplecat peste catastife, ispisoace si letopiseţe, iscodind trecutul şi sclipuind din ele întru viitorime slova purtătoare de adevăr. Două volume de studiu bibliografic "Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi", înglobând mii şi mii de informaţii despre toate vetrele noastre strămoşeşti care, apărute în 1991, au fost mereu completate de autor, încât, plecând spre cele vesnice, Vladimir Nicu lasă pe masa de lucru originalul altei lucrări, revăzute, îmbogăţite. Dar opera revelatorie a cercetătorului o constituie fişierul personal cuprinzând peste 130 mii de fişe informative de care a beneficiat oricine a scris ceva despre vatra sa. Publicaţiile vremii au găzduit sute de eseuri istorice despre vetrele noastre strămoşeşti semnate de Vladimir Nicu.
E unicul caz în istoria Academiei noastre de Ştiinţe când, trecând peste rigorile ierarhice ale lumii savanţilor, în rândurile laborioşilor săi era acceptat un tânăr fără studii superioare, pentru că aducea cu sine un fişier istoric nemaiîntâlnit în istoria ştiinţelor arhivistice autohtone. Câtă apreciere şi suferinţă va avea de îndurat autorul lui peste ani!.. Numai el ştia...

Sursă: http://www.chamber.md/dezvoltarea/Numar26/FaraBusines/M1.htm
updated: 2006-04-03 18:43:52