Petric Pavel - secretar CC PCM
PETRIC, Pavel (n. 24.VII.1925, s.Meleşeni, Călăraşi) - activist de partid şi sindical din RSSM.
A absolvit Institutul pedagogic "I. Creangă" din Chişinău (1956), Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1959), Institutul politehnic "S. Lazo" din Chişinău (1967). Între 1947-51 - prim-secretar al Comitetelor raionale Bravicea, ulterior Criuleni ale ULCTM. Din 1955 - secretar, secretar al doilea, prim-secretar al Comitetelor raionale Bolotina, Orhei, Străşeni şi Floreşti ale PCM. În 1962 organizator de partid al CC al PCM pentru Direcţia colhoznico-sovhoznică de prod. Floreşti. Din ian. 1963 şef al secţiei de propagandă şi agitaţie de pe lângă biroul CC al PCM pentru conducerea agr., apoi locţiitor al şefului secţiei de propagandă şi agitaţie a CC al PCM; membru al biroului CC al PCM pentru conducerea agr. (1963-64). Prim-secretar al Comitetului orăşenesc Tiraspol al PCM (1964-72). Din ian. 1972 - preşed. al Consiliului republican al sindicatelor din Moldova, din dec. aceluiaşi an - candidat în membri al biroului CC al PCM. La Congresele X, XII şi XIII ale PCM a fost ales membru al CC. Delegat la Congresul XXIII al PCUS. Din 1972 membru al VŢSPS-ului. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 9. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 6-8.
Ordinele: Lenin. Revoluţia din Octombrie şi Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-03 18:52:34