romanian Sadoveanu Mihail (scriitor român)
english Sadoveanu Mihail (Romanian writer)
russian Садовяну Михаил (румынский писатель)


Sadoveanu Mihail - scriitor român
SADOVEANU, Mihail (5. XI.1880, Paşcani - 19.X.1961, Bucureşti, înmormântat la Cimitirul Bellu), nuvelist şi romancier.
Îşi face studiile la Gimnaziul Alecu Donici din Fălticeni, la Liceul Naţional din Iaşi şi la Universitatea din Bucureşti. Colaborează la revistele Pagini literare, Opinia, Semănătorul, Viaţa românească, Luceafărul, Însemnări ieşene, Adevărul, Dimineaţa.
Debutează editorial în 1904. Timp de o jumătate de veac, publică peste 100 de volume. Cele mai importante opere literare: Neamul Şoimăreştilor (1915), Dumbrava minunată, Venea o moară pe Siret (1925), Ţara de dincolo de negură (1926), Hanu Ancuţei (1928), Zodia cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă (1929), Baltagul (1930), Nunta domniţei Ruxandra (1932), Creanga de aur (1933), Viaţa lui Ştefan cel Mare, Fraţii Jderi (1935-1942), Divanul persan (1940), Ostrovul lupilor (1941), Nicoară-Potcoavă (1954). Este ales preşedintele Societăţii Scriitorilor Români, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.
Între 1910-1919 ocupă funcţia de director al Teatrului Naţional din Iaşi. În această perioadă, la 23 ianuarie 1918, soseşte la Chişinău cu trupa teatrului pentru a prezenta piesele Fântâna Blanduziei de V.Alecsandri şi Răzvan şi Vidra de B.P.Haşdeu. Organizează o şezătoare literară în incinta Teatrului Naţional din Chişinău.
Este membru corespondent şi membru al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Iaşi (1936).

Bibliogr.:
Oprişan, I. Mihail Sadoveanu şi Basarabia // Sadoveanu, Mihail. Drumuri Basarabene. - Bucureşti - Chişinău, 1992.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-29 19:11:49