romanian Sainciuc Glebus (pictor)
english Sainciuc Glebus (painter)


Sainciuc Glebus - pictor
SAINCIUC, Glebus (19.VII.1919, Chişinău), artist plastic. Îşi face studiile la Liceul B.P.Haşdeu şi la Şcoala de Arte Plastice I.Repin din Chişinău (1947).
Primele compoziţii vădesc predilecţia lui S. pentru viaţa oamenilor simpli: Viticultorii (1954), La ferma de lapte (1957). În pânza Casa mare (1960) se manifestă pregnant capacitatea pictorului de redare prin portret a unor trăsături caracterologice. Urmează apoi galeria de portrete Eleva (1961), Maria Bieşu (1967), V.Anestiadi (1972), Igor Vieru (1979), precum şi portretele Muncitoarele de la Uzina Mikroprovod (1969), Energeticienii - contemporanii mei (1984). Un capitol aparte în creaţia lui S. îl constituie şarjele, reprezentând chipurile unor renumiţi interpreţi, actori, scriitori, muzicieni, artişti plastici. S. este şi promotorul unui gen cu totul nou în arta basarabeană - măştile -, executate şi jucate pe scenă de autor.

Distincţii: Maestru emerit al artei din R.S.S.M. (1976); Premiul de Stat al R.S.S.M. (1980).

Bibliogr.:
1. Cuciuc, S. Livşiţ, M. Gleb Sainciuc. - Chişinău, 1975.
2. Glebus Sainciuc. Biografie. - Chişinău, 1996.

Argentina Cupcea-Josu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-03-29 19:14:12