Tcaci Dmitrii - secretar CC PCM
TCACI Dmitrii Grigorievici(12.IV.1907 s.Popenchi, Râbniţa) - activist de partid din RSSM, jurnalist. Membru al PCUS din 1938. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1954). În perioadele 1935-41 şi 1944-47 ocupă posturi de răspundere la redacţia ziarului "Moldova Socialistă", ultimii ani fiind redactor responsabil al acestui ziar. Secretar şi membru al Biroului CC al PCM (1949-52 şi 1954-60). Între 1960-63 - şef de secţie la Sovietul Miniştrilor al RSSM. Şef al Direcţiei arhivelor de pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSM(1963-72). Din 1972 - pensionar personal. La congresele III - VII şi IX ale PCM a fost ales membru al CC. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 3 şi 4. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 2-5.
Ordinele Lenin, Drapelul Roşu de Muncă şi "Insigna de Onoare"

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-16 08:41:24