Vasilenco Ion - critic şi istoric literar
VASILENCO, Ion (20.I.1926, Paşcani, România - 13.III.1977, Chişinău), critic şi istoric literar. După absolvirea Universităţii de Stat din Chişinău (1951), urmează aspirantura la Institutul de Literatură Universală M.Gorki al A.Ş. a U.R.S.S. Doctor în ştiinţe filologice (1956). Colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. Şi-a adus contribuţia la valorificarea moştenirii literare a lui A.Russo, îngrijind şi prefaţând ediţiile Opere alese (1955), Izbrannoe (1959). Îi aparţin articole şi studii referitoare la creaţia lui C.Stere, A.Lupan, Em.Bucov, G.Meniuc. Este unul dintre autorii lucrărilor Istoria literaturii moldoveneşti (Vol.1, 1958), Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti(1963), Din trecutul cultural şi literar al poporului moldovenesc(1969) ş.a.

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1 - Chişinău, 1985.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-04 18:52:48