romanian Zimianin Mihail (secretar CC PCUS)
russian Зимянин Михаил (секретарь ЦК КПСС)


Zimianin Mihail - secretar CC PCUS
ZIMIANIN, Mihail Vasilievici (n. 21.XI.1914) - activist de partid şi om de stat sovietic. Membru al PCUS din 1939. Între 1940 - 46 prim-secretar al CC al ULCT din Belorusia. În anii războiului participă la mişcarea de partizani din Belorusia. În 1946-47 ministru al învăţământului public din Belorusia. În perioada 1947-53 secretar, apoi secretar al doilea al CC al PCB. Între 1953-65 ocupă diferite posturi de conducere în sistemul Ministerului afacerilor externe al URSS. Din sept. 1965 redactor-şef al ziarului "Pravda". Preşed. al Comitetului de conducere al Uniunii jurnaliştilor din URSS (1966). La Congresele XIX, XXIII şi XXIV a fost ales membru al CC al PCUS. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 2, 3, 7 şi 8.
Două ordine Lenin şi alte 3 ordine.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 18:47:21