Braşoveanu Mihail - fost ilegalist
BRAŞOVEANU, Mihail (1878 - 14.X.1965) - unul dintre conducătorii mişcării antifasciste din Basarabia. După absolvirea liceului din Chişinău, studiază med. veterinară la Universitatea din Tartu, unde participă la mişcarea revoluţionară. În 1933 e ales preşed. al Comitetului regional antifascist din Basarabia. Cuvântarea, rostită de B. la procesul antifasciştilor basarabeni (1936), a avut un larg răsunet în rândurile oamenilor muncii. Aruncat în închisoarea Doftana (România), B., deşi bolnav, a continuat lupta, s-a dovedit a fi un antifascist dârz şi destoinic. În anii de după război pensionar personal. A încetat din viaţă la Chişinău.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-06-14 19:10:22