romanian Rudi Gherasim (om de stat, preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. (1947-1958))
russian Рудь Герасим (государственный деятель, председатель Совета Министров МССР (1947-1958))


Rudi Gherasim - om de stat, preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. (1947-1958)
RUDI, Gherasim (4.III.1907, Sărăţei, Râbniţa - 26. VI.1982, Chişinău), om de stat şi savant, specialist în domeniul pomiculturii. Absolvent al Academiei Agricole K.Timireazev din Moscova (1930). Director al Şcolii Agricole Speciale din Tiraspol (1930-1940). În 1940-1944 - prim-locţiitor al preşedintelui Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. În 1944-1946 - comisar de externe, apoi Preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. (1947-1958). În această perioadă au avut loc masive deportări ale moldovenilor în Siberia, În 1958-1962 - director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Industriei Alimentare. Din 1962 - rector al Institutului Agricol M.Frunze. A publicat peste 100 lucrări ştiinţifice în domeniul biologiei culturilor pomicole, intensificării pomiculturii în R.S.S.M. ş.a. A avut 27 de discipoli-savanţi. Profesor (1966), membru corespondent al A.Ş. din R.S.S.M. (1970).

Distincţii: Om emerit în ştiinţe din R.S.S.M. (1974). Două ordine Lenin, ordinele Revoluţia din Octombrie, Drapelul Roşu de Muncă, Prietenia Popoarelor ş.a.

Bibliogr.: ESM

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-16 19:36:21