romanian Surcov Alexei (poet rus, red.princ.MEL)
russian Сурков Алексей (русский поэт)


Surcov Alexei - poet rus, red.princ.MEL
SURCOV, Alexei Alexandrovici (13.X.1899 - 14.VI.1983) - poet rus. Erou al Muncii Socialiste (1969). Participant la războiul civil şi la cel de al doilea război mondial. Debutează în 1918. Prima plachetă de versuri - "Cântec" (1930). Urmează vol. "Versuri" (1931), "În ofensivă" (1932), "Patria celor curajoşi" (1935), "Crescut-am astfel" (1940), care au ca temă revoluţia, eroismul luptătorilor pentru socialism. În versurile lirice, scrise în perioada războiului, conştiinţa de cetăţean şi emoţia intimă se împletesc organic cu sensibilitatea poetică trăită în adânc (vol. "Decembrie lângă Moscova", "Drumurile duc spre Vest", 1942; "Inimă de ostaş", "Rusia pedepsitoare", 1944; "Cânt victoria", 1946, ş.a.). Expresie culminantă a bărbăţiei în luptă sunt poeziile "Cântecul vitejilor", "Arde focul în soba de fer", devenite cântece populare. În perioada postbelică S. abordează probleme contemporane arzătoare: "Pace lumii!" (1950), "Răsăritul şi Apusul" (1957), "Cântece despre omenire" (1961), "Ce este fericirea?" (1969). Propagandist înfocat al literaturilor naţionale din URSS, a acordat un ajutor efectiv literaturii moldoveneşti. Secretar al Comitetului de conducere (din 1949) şi prim-secretar al Uniunii scriitorilor din URSS (1953-59).
Membru al Consiliului Mondial al Păcii şi al Comitetului sovietic pentru apărarea Păcii.
Premiul de stat al URSS (1946,1951). Premiul bulgar Chiril şi Metodiu (1972). Patru ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-30 08:10:00