romanian Lobanov Pavel Pavlovici (preşedintele "VASHNIL")
russian Лобанов Павел Павлович (председатель ВАСХНИЛ)


Lobanov Pavel Pavlovici - preşedintele "VASHNIL"
LOBANOV, Pavel Pavlovici (15.I.1902 - 13.VIII.1984) om de stat, savant în domeniul economiei agricole. Membru (1948) şi preşedinte (între 1956-61 şi din 1965) al Academiei Unionale a Ştiinţelor Agricole "V.I.Lenin", membru al unor academii din străinătate. Erou al Muncii Socialiste (1971). Cercetări şt în domeniul teoriei economico-agrare, economiei şi organizării prod agricole. La Congresul XVIII al partidului a fost ales membru al Comisiei centrale de revizie, la Congresul XX - cand. în membri ai CC al PCUS. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 4, 5, 7 şi 8. Între 1956-62 preşed. al Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al URSS.
Două ordine Lenin, ordinul Revoluţia din Octombrie.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 07:54:36