Coroban Vasile - critic literar
COROBAN. Vasile (14.II. 1910, Camenca, Glodeni - 19.X.1984, Chişinău, înmormântat în satul de baştină), istoric şi critic literar, doctor în filologie. Studii la Universitatea din Iaşi. Îşi începe activitatea în anii de studenţie la Viaţa universitară.
Din 1947 este colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş. din Moldova, în 1969-'80 conduce Sectorul de Teorie a Literaturii. A desfăşurat o activitate ştiinţifică multilaterală. Este unul dintre promotorii valorificării moştenirii literare clasice pe teritoriul Basarabiei. Monografiile V.Alecsandri: viaţa şi opera (1957, ed. rusă 1959); Dimitrie Cantemir - scriitor umanist (1973); studiile Miron Costin, Reflecţia moral-filosofică şi observaţia psihologică la Gr.Ureche, M.Costin şi I.Neculce, Carnavalescul la Creangă, Eminescu şi estetica romantismului sunt veritabile contribuţii istorico-literare. Sub îngrijirea lui apar primele ediţii din V.Alecsandri, l.Creangă, D.Cantemir, C.Dobrogeanu-Gherea. Participă la evaluarea critică a procesului literar contemporan - Critica şi procesul literar contemporan(1969) - şi la valorificarea creaţiei lui Aristofan, Homer, Dante, Dostoevski, J.-J. Rousseau, Swift, Voltaire - Pagini de critică literară(1971). Este autorul şi coautorul a peste 300 lucrări de critică şi istorie literară, printre care şi al studiilor fundamentale Literatura sovietică moldovenească(1955), Istoria literaturii moldoveneşti (vol.I, 1958); Schiţă asupra istoriei literaturii sovietice moldoveneşti(1963, în l.rusă).

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-01 15:06:53