Lazarev Artiom - istoric, om de stat, rector al Universităţii de Stat din Chişinău(1968-1974)
LAZAREV Artiom (n. 30.10.1914, orăş. Camenca), istoric, om de stat. Lucrător emerit al culturii din RSSM (1967). Doctor habilitat în şt. istorice (1976), prof. (1977). Membru-coresp. (din 1970), membru activ al AŞ a RSSM (1976). Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Institutul pedagogic "T.Şevcenco" din Tiraspol (1938). A fost ministru al învăţământului al RSSM (1947-51), secretar al CC al PCM (1951-53), ministru al culturii al RSSM (1953-63), rector al Un-ţii de Stat din Chişinău (1968-74), academician-secretar al Secţiei de şt. sociale şi vice-preşed. al AŞ a RSSM (1974- 77). Din 1976 până în 1982 a fost preşed. al Secţiei mold. a Consiliului ştiinţific al AŞ a URSS pentru relaţiile naţionale. L. a contribuit la realizarea programului de dezv. a ştiinţei şi culturii în republică. Din 1947 e vice-preşed., iar din 1949 preşed. al Comisiei de pe lângă CC al PCM pentru scrierea şi redactarea lucrării "Istoria RSS Moldoveneşti" (vol. 1-2, 1951-55). Autor a peste 150 de lucrări în domeniul istoriei, care au contribuit şi la orientarea lit. şi artei moldoveneşti. Sub conducerea şi redacţia lui L. au apărut culeg. "Cultura Moldovei în anii Puterii Sovietice" (partea I, 1975, partea II, 1976). La congresele 2-10, 13 şi 14 ale PCM a fost ales membru al CC; membru al Biroului CC al PCM (1951-54). Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 2-5, 8 şi 9. Preşed. al Sovietului Suprem al RSSM (1971-80).
Premiul de Stat al RSSM (1972). Două ordine Lenin, ordinul Prietenia popoarelor, ordinul "Insigna de Onoare", ordinul Războiul pentru Apărarea Patriei clasa 2, ordinul Steaua Roşie.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-08 18:10:48