Russev Eugeniu - istoric şi filolog
RUSSEV, Eugeniu (24.XII.1915, Cubei, Bolgrad, reg.Odesa - 17.V.1982, Chişinău), istoric şi filolog. Şi-a făcut studiile medii la Chişinău, absolvind apoi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1939). Din 1943 - colaborator ştiinţific la Institutul de Istorie, Economie, Limbă şi Literatură. În 1948-1951 urmează aspirantura la Institutul de Istorie al A.Ş. a U.R.S.S. Ulterior este colaborator, secretar ştiinţific, şef de sector şi director al Institutului de Istorie al A.Ş.M., iar din 1970 - colaborator al Institutului de Limbă şi Literatură. Membru corespondent al A.Ş. al R.S.S.M. (1961). A participat la elaborarea crestomaţiilor literaturii moldoveneşti vechi, a manualelor de istorie a R.S.S.M. şi de '"literatură moldovenească" pentru clasa a VIII-a. Coautor şi redactor la două dicţionare "ruso-moldoveneşti" (1949- 1954) şi, împreună cu N.Corlăteanu, a editat dicţionarul rus-român (1954,1967). Este autorul unor studii de istorie: Lupta poporului moldovenesc împotriva jugului otoman (1968), a unor capitole din Istoria R.S.S.M. (1951, 1965, 1982). Marea lui pasiune o constituie cronografia moldovenească. A scris studii introductive la ediţiile letopiseţelor lui I.Neculce, G.Ureche, M.Costin, culegerea de studii Slova cronicărească - ecoul bătrânei Moldove (1974) ş.a. În seria Gânditori moldoveni i-au apărut micromonografiile: Miron Costin (1978) şi Ion Neculce (1980). Lucrările lui se caracterizează prin documentare minuţioasă, discernământ critic şi stil elevat.

Distincţii: Om emerit în ştiinţe din R.S.S.M. (1976). Premiul de Stat al R.S.S.M. (1972). Ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2. - Chişinău, 1986.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 19:23:09