Apostolov Metodiu - actor, preş. prezidiului asociaţiei teatrale
APOSTOLOV Mefodie (n.11.05.1915, s. Sucleea, Slobozia), actor. Artist al poporului din RSSM (1952). Participant la Marele Război pentru Apărarea Patriei. După absolvirea şc. de artă teatrală din Odesa (1937) este actor la Teatrul mold. muzical-dramatic "A. S. Puşkin".
Evoluează în comedii, drame şi tragedii. Printre rolurile sale mai importante sunt Căpcăunul ("Haiducii" de I.Rom-Lebedev) , Voinicel ("Buzduganul fermecat" de L. Deleanu), Nistor ("Casa mare" de I. Druţă), Gafton ("Nu mai vreau să-mi faceţi bine" de G. Malarciuc), Teofil ("Cântec de leagăn pentru bunici" de D. Matcovschi), Mişa Iarovoi ("Liubov Iarovaia" de C. Treniov), Serghei Lazo ("Serghei Lazo" de E. Bondareva), Godun Artiom ("Descătuşarea" de B. Lavreniov), Cezar Octavian August ("Ovidiu" de V. Alecsandri), Paratov ("Fata fără zestre" de A. Ostrovskii), Jadov ("Un post rentabil" de A. Ostrovskii), Cleant ("Tartiuf" de Molier), Kent ("Regele Lear" de W. Shakespeare), Capuletti ("Romeo şi Julieta" de W. Shakespeare) ş.a. Paleta artistică a lui A. e bogată şi variată, concretizându-se în chipuri eroice sau satirice, comice sau lirice, caracterizate printr-o susţinută poziţie civică. La studioul "Moldova-film" a creat circa treizeci de roluri, printre care: Avocatul ("Evadat de sub escortă"), Ismail-Bec ("Dimitrie Cantemir"), Pântea ("Ultimul haiduc")ş.a. Din 1958 preşed. al Prezidiumului Asociaţiei teatrale moldoveneşti. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 4 şi 8. Ordinul Lenin, ordinul Drapelul Roşu de Muncă, ordinul Steaua Roşie.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986

updated: 2006-04-01 13:19:25