Malev Vera - scriitoare
MALEV, Vera (5.X.1926, Chişinău - 28.I.1995, Chişinău), prozatoare. Lucrează la redacţiile mai multor publicaţii periodice din republică şi la Ministerul Culturii din R.S.S.M.
Îşi începe activitatea literară la revista Octombrie {Basarabia) în anul 1947. În 1961 publică romanul Cântecul îşi face cale, în care pune în discuţie problema educării şi creşterii eroului contemporan. Este autoarea romanelor Cumpăna (1970) - o frescă a satului din deceniul al şaptelea în care tratează aspecte ale vieţii profesionale din mediul gazetăresc, Vârsta de argint (1976; 1982), Recviem pentru Maria (1986; 1990), în care reconstituie documentar viaţa dramatică a celebrei cântăreţe basarabene Maria Cebotari.
Culegerile Revedere (1964) şi Flori de dumitriţă (1967) întrunesc schiţe şi nuvele ce abordează probleme de etică şi morală, iar povestirile Tăcere şi strigăt (1972) şi Zile de arşiţă (1972) evocă vremurile de grea cumpănă prin care a trecut populaţia basarabeană în anii de după război.
Lucrările scriitoarei sunt traduse în mai multe limbi ale fostelor republici unionale.

Distincţii: Premiul Naţional (1996, post-mortem)

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol. 1. - Chişinău,1985.

Valentina Cosmescu

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 08:03:59