Petrov Petru - fost ilegalist
PETROV (Guzun), Petru (15.I.1903, Chişinău - 22.X.1968, Chişinău) - militant al mişcării comuniste ilegale din Basarabia. Participant la cel de al doilea război mondial. A fost unul dintre organizatorii şi conducătorii demonstraţiei de la Chişinău din 1 august 1929. Împreună cu alţi militanţi ai mişcării rev. a organizat şi a condus demonstraţia de protest, care a avut loc la 10 mai 1930, în timpul paradei militare. Între 1929 - 32 secretar al fracţiei comuniste în Comisia orăşenească a sindicatelor unitare din Chişinău. Pentru activitate revoluţionară este condamnat la închisoare (1932) şi deţinut timp de 7 ani în temniţele Doftana, Văcăreşti ş.a. În 1939 membru, iar din ianuarie 1940 secretar al C-tului judeţean Chişinău al PC din România. A fost membru al Comitetului revoluţionar provizoriu din Basarabia.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-03 18:55:00