romanian Fedin Constantin (scriitor rus)
english Fedin Constantin (Russian writer)
russian Федин Константин (русский писатель)


Fedin Constantin - scriitor rus
FEDIN, Constantin Alexandrovici (24.II.1892-15.VII.1977) - scriitor rus. Membru al AŞ a URSS (1958). Membru coresp. al Acad. Germane de arte. Doctor de onoare al Un-ţii "Humboldt" din Berlin. Erou al Muncii Socialiste (1967).
În tinereţe a încercat diverse îndeletniciri (muzicant, pictor, actor). Începutul primului război mondial îl surprinde în Germania, unde a fost reţinut ca prizonier civil. Întors în Patrie (1919), este mobilizat şi lucrează la o gazetă de front. Din 1921 a făcut parte din gruparea literară "Fraţii Serapion". Primele sale încercări literare datează din 1913-14. În vol. de povestiri "Maidanul" (1923) F. prezintă realităţi ale Rusiei prerevoluţionare. Izvorât din propriul zbucium al autorului, romanul "Oraşe şi ani" (1924, trad. rom. 1970), prin chipul memorabil al lui Andrei Starţov, demonstrează într-o pregnantă formă artistică misiunea intelectualităţii în noua societate. Povestirile "Transvaal", "Ţăranii", " Dimineaţa la Viajino" (1925-26) sunt inspirate din viaţa ţărănimii. În romanele "Fraţii"(1927-28, trad rom. 1962), "Răpirea Europei" (1933-35), "Sanatoriul "Arctur"" (1940) F. ia în discuţie tema luptei pentru o artă nouă.
Opera capitală a lui F. este trilogia "Întâile bucurii" (1945), "O vară neobişnuită (1948) şi "Rugul" (1961-67), vastă panoramă a vieţii sociale şi spirituale, a transformărilor prin care a trecut Rusia în primele dec. Ale sec. 20. F. s-a manifestat şi ca eseist şi memorialist ("Scriitorul, arta, timpul", 1957; "Gorki printre noi", 1968). Din 1959 - prim-secretar, iar din 1971-preşed. al C-tului de conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS. Membru al C-tului Sovietic pentru apărarea păcii.
Premiul de stat al URSS (1949). Patru ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:17:12