Scurtul Maxim - om de stat; preşedinte al Uniunii republicane moldoveneşti a asociaţiilor de consum din RSSM
SCURTUL, Maxim Vasilievici (n. 21.I.1911, or. Ananiev, reg. Odesa) - activist de partid şi om de stat din RSSM. Membru al PCUS din 1939. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1951). Din 1939 ocupă posturi de conducere în organele comsomoliste (în 1940-41 şi 1944-45 - secretar al doilea al CC al ULCT din Moldova). Între 1945-48 - secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, ulterior - locţiitor al Preşed. Sovietului Miniştrilor al RSSM (1951-53), secretar al CC al PCM (1953-61), ministru al colectărilor al RSSM (1961-62). Din iulie 1962 - preşed. al Uniunii republicane moldoveneşti a asociaţiilor de consum a RSSM. La Congresul I al PCM a fost ales membru al Comisiei de revizie a PCM, la Congresele III-XIV - membru al CC al PCM. Între 1953-61 a fost membru al Biroului CC al PCM. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 4. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl 1-9
Ordinele Lenin, Războiul pentru apărarea Patriei clasa II, trei ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-04 08:01:23