Varticean Iosif - istoric literar, lingvist, academician
VARTICEAN Iosif (22.9.1910, s.Oniţcani, Criuleni - 13.5.1982, Chişinău), istoric literar şi lingvist. Membru al AŞ a RSSM (1961). Om emerit în ştiinţă din RSSM (1979).
Îşi începe activitatea literară în anii 30. În 1935-37 red.-adjunct al ziarului "Comsomolistul Moldovei". În 1941 absolveşte Institutul pedagogic "A.I.Herţen" din Leningrad. A ocupat pe rând posturile de redactor responsabil al revistei "Octombrie" (1945), şef de catedră şi decan al fac. de ist. şi filol. a Universităţii de Stat din Chişinău (din 1950), şef de sector, apoi director al Institutului de limbă şi lit. al Filialei mold. a AŞ a URSS ( din 1958), acad.-secretar al Secţiei de şt. sociale (1961-74), vice-preşed. al AŞ a RSSM (1970-74). Red.-şef al revistei "Limba şi literatura moldovenească" (1957-78).
În 1959-63 preşed. al Sovietului Suprem al RSSM. Preşed. al Comitetului de conducere al Societăţii rep. "Ştiinţa" (1961-77).
În 1974-82 red.-şef al Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti. V. şi-a adus contribuţia la revalorificarea moştenirii literare şi la studierea lit. mold., întocmind şi prefaţând mai multe ediţii de opere alese de D.Cantemir, G.Asachi, A.Hâjdeu, C.Dobrogeanu-Gherea, T.Roman, A.Mateevici, C.Coşărău, M.Andriescu. A fost unul dintre iniţiatorii studierii relaţiilor literare moldo-ruso-ucrainene ("Pagini ale prieteniei", 1958, în colab.). Este unul dintre autorii şi redactorii lucrărilor: "Istoria literaturii moldoveneşti" {vol.1, 1958), "Puşkin la Sud" (vol.1-2, 1958-61), "Schiţe de istorie a literaturii sovietice moldoveneşti" (1963), "Din trecutul cultural şi literar al poporului moldovenesc" (1969), "Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene" (1962), "Relaţii literare şi folclorice moldo-ruso-ucrainene" (1967), "Naţional şi internaiuional în literatură, folclor şi limbă" (1972), "Relaţii literare moldo-ruso-ucrainene din cea de-a doua jumătate a sec. XIX" (1979).
Două ordine Drapelul Roşu de Muncă şi ordinul Prietenia popoarelor.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-16 08:47:00