Grecov Ştefan - coleg de facultate cu Andrei Lupan
Grecu Ştefan (n. 27.XII.1912) - participant la mişcarea antifascistă din Basarabia.
În anii de studeniuie (1935 - 40) aderă la mişcarea antifascistă. În 1938 a fost primit în rândurile Partidului Comunist Român. În 1937 - 38 organizează şi conduce o tipografie comunistă ilegală. În 1939 - 40 crează o celulă comsomolistă la şc. agricolă din Purcari, unde îşi.făcea practica de agronom. În 1941 - 44 participă la lupta ilegală împotriva fasciştilor. În 1944 a fost arestat şi condamnat la moarte. A fost eliberat de Armata Sovietică în aug, 1944. Din 1945 colaborează la diferite ziare şi reviste din Chişinău.
Ordinul "Insigna de Onoare" (1957).

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-08-28 08:44:47