Brovco Fiodor G. - preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem RSSM(1941-1951)
BROVCO, Fiodor Grigorievici (16.V.1904-24.I.1960) - activist de partid şi om de stat din RSSM. Membru al PCUS din 1927.
S-a născut într-o familie de ţărani săraci din s. Popenchi, Râbniţa. În 1930 a absolvit şcoala de partid din Balta (RASSM). În 1930-36 şef al secţiei de propagandă şi agitaţie la C-tele raionale de partid Dubăsari, Cotovschii, Slobozia, iar în 1937 - 38 prim-secretar al C-tului r-nal Slobozia al PC din Ucraina. Din 1938 locţiitor al preşed. Sovietului Comisarilor Poporului al RASSM, apoi la muncă de răspundere la Prezidiul Sovietului Suprem al RASSM. În 1941-51 preşed. al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM. În 1951-58 lucrează la Ministerul ind. cărnii şi produselor lactate, la Ministerul ind. forestiere şi la Ministerul asigurărilor sociale al RSSM. În 1938 - 51 membru al C-tului regional din Moldova al PC din Ucraina, apoi membru al CC şi membru al Biroului CC al PC al Moldovei. Deputat al Sovietului Suprem al URSS şi al RSSM de legisl. 1, 2 şi 3.
Ordinele Lenin şi Drapelul Roşu de Muncă

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-08 17:50:48