romanian Evtuşenco Evghenii (poet rus)
english Yevtushenko Yevgeny (Russian poet)
russian Евтушенко Евгений (русский поэт)


Evtuşenco Evghenii - poet rus
EVTUŞENCO, Evghenii Alexandrovici (n. 18.VII.1933) - poet rus
A absolvit In-tul de lit-ră "M. Gorki" din Moscova (1954). Prima sa plachetă de versuri "Exploratorii viitorului" (1952) a fost tributară declarativismului. Ulterior, poetul a cultivat o poezie militantă, plastică şi asociativă: volumele "A treia zăpadă" (1955), "Făgăduiala" (1957), "Arc şi liră" (1959), "Zborul mânii" (1962), "Cu mine iată ce se-ntâmplă" (1966), "Universitatea din Cazan" (1970) ş.a. Publicistică şi actuală, uneori retorică şi stridentă, poezia lui E. cântă patriotismul şi dârzenia morală a oamenilor.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:17:48