romanian Voznesenschi Andrei (poet rus)
english Voznesensky Andrei (Russian poet)
russian Вознесенский Андрей (русский поэт)


Voznesenschi Andrei - poet rus
VOZNESENSCHI, Andrei Andreevici (n. 12.V.1933) - poet rus.
A făcut studii de arhitect la Moscova. În 1959 a debutat cu poemul "Meşterii". V. cultivă o poezie a asociaţiilor sugestive, a mesajului cetăţenesc, cu adânci rădăcini în tradiţiile combative ale literaturii ruse. Cărţile sale de poezii - "Mozaic" (1960), "Prăsada triungiulară" (1962), "Antilumi" (1964), "Inima lui Ahile" (1966) ş.a. - au suscitat în presă discuţii în contradictoriu.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 08:19:56