romanian Eremei Grigore (om de stat, locţ. preşedintelui SM RSSM)
russian Еремей Григоре (государственный деятель, зам. председателя СМ МССР)


Eremei Grigore - om de stat, locţ. preşedintelui SM RSSM
EREMEI, Grigore Isidor (n. 22.IV.1935, s. Târnova, Edineţ) - om de stat din RSSM.
Între 1956-60 la muncă comsomolistă. Între 1960 - 66 lucrează în aparatul Sovietului Miniştrilor al RSSM. Între 1966 - 70 prim-secretar al c-tului r-nal Hânceşti al PCM. Din noiembrie 1970 locţiitor al preşed. Sovietului Miniştrilor al RSSM. La Congresele IX şi XII ale PCM a fost ales membru al Comisiei de Revizie a PCM, la Congresul XIII - membru al CC al PCM. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 8. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 7.
Ordinul "Insigna de Onoare".

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-24 08:15:05