Marinat Alexei - scriitor
MARINAT Alexei (n. 24.5.1924, s.Valea Hoţului, reg. Odesa), scriitor. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit Institutul pedagogic "I. Creangă" din Chişinău (1959). Publică din 1955. Autor de schiţe, povestiri, romane şi comedii. În romanul "Fata cu harţag" (1962) M. abordează probleme actuale ale satului. "Urme pe prag" (1966) are în centru un acut conflict etic dintre nişte intelectuali, care înţeleg în mod diferit noţiunile de cinste, demnitate, omenie, puritate morală şi sufletească. În romanul "Mesagerii" (1977) personajul central este un tânăr care nu acceptă rutina, conformismul, pasivitatea şi carierismul. Relaţiile dintre generaţii, părinţi şi copii constituie subiectul romanului "Grădina dragostei" (1980). În comediile "Opriţi planeta", "Dragostea din mai", "Curajul bărbaţilor" şi într-o serie de schiţe şi povestiri (culeg. "Drob de sare", 1968; "De luni până sâmbătă", 1970, ş.a.), unde se manifestă aptitudinile satirice şi umoristice ale scriitorului, sunt supuse unei critici vehemente vicii şi metehne morale. M. este cunoscut şi ca publicist.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-03 08:06:04