Hropotinschi Andrei - critic literar, red.şef ed."Literatura artistică"
HROPOTINSCHI Andrei (n. 19.8.1942, s.Dângeni, Ocniţa), critic literar şi prozator. Doctor în şt. filol (1973).
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1965). Publică din 1966 articole de critică literară, recenzii, schiţe. H. este autorul cărţilor de critică literară curentă "Evoluţia prozei contemporane" (1978), "Reflecţii critice" (1986), "Revelaţia slovei artistice" (1979), în care dezvăluie diverse aspecte ale creaţiei prozatorilor, poeţilor şi dramaturgilor moldoveni, precum şi al studiului monografic "Treptele creaţiei - trepte ale măiestriei" (1981), consacrat activităţii literare a lui V.Beşleagă. O atenţie permanentă acordă H. filiaţiilor dintre literatură şi folclor. Publică, de asemenea, articole şi recenzii referitoare la cinematografia şi arta teatrală moldovenească. Îşi încearcă pana şi în domeniul lit. umoristice (ciclul de schiţe "Teleleu Tănasă"). Desfăşoară şi o intensă muncă de traducător: "Jalnic cântă pitpalacul" (1981) de I.Cigrinov ş.a.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-06-14 19:18:04