Calin Ivan P. - secretar CC PCM
CALIN, Ivan Petrovici (n. 10.III.1935, s.Ploti, Râbniţa) - activist de partid din RSSM. Membru al PCUS din 1955.
A absolvit Institutul agricol "M.Frunze" din Chişinău (1960) şi Şcoala superioară de partid de pe lângă CC al PCUS (1969). Între 1963-65 secretar al c-tului de partid al Direcţiei de prod. colhoznico-sovhoznică Călăraşi. Între 1965- 67 şi 1969 - 71 prim-secretar al c-tului r-nal Călăraşi al PCM. Din 1971 şef al secţiei agricole a CC al PCM. La Congresele XI-XIII ale PCM a fost ales membru al CC. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 7 şi 8.
Două ordine Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-04-01 13:50:52