romanian Iaţimirschii Alexandr I. (lingvist istoric şi critic literar rus)
russian Яцимирский Александр (русский лингвист, критик)


Iaţimirschii Alexandr I. - lingvist istoric şi critic literar rus
IAŢIMIRSCHII Alexandr (30.8.1873, s.Bairamcea, reg.Odesa, - 12.2.1925, Rostov-pe-Don), lingvist istoric şi critic literar rus.
Îşi petrece copilăria şi adolescenţa la Hânceşti. În 1882-93 învaţă la gimnaziul din Chişinău; între 1893-99 e student la Unniversitatea din Moscova. A fost prof. la Un-ţile din Peterburg (1903-13), Varşovia (1913-15) şi Rostov, unde a deţinut şi postul derector al In-tului de arheologie (1920-25). A susţinut teza de doctorat "Grigore Ţamblac" la. Un-tea din Cazan. Studiile lui I. despre vechile manuscrise mold. în l. slavonă ("Manuscrisele slavone ale mănăstirii Neamţ din Moldova", 1898; "Din istoria scrisului slavon în Moldova şi Valahia în sec. XV-XVII", 1906; "Limba documentelor slave de provenienţă moldovenească", 1909), despre primii cronicari mold. Macarie, Azarie, despre Gr.Ţamblac şi N.Milescu Spătarul constituie un prinos considerabil la cercetarea relaţiilor culturale şi literare moldo-slave. A scris despre aflarea lui A.S.Puşkin în Basarabia şi despre influenţa motivelor populare mold. asupra creaţiei poetului. I. a propagat şi popularizat în Rusia folclorul, cultura şi lit. mold. În domeniul istoriei şi criticii literare s-a impus prin lucrarea "Cea mai recentă literatură poloneză..." (vol. I-II, 1908) şi prin valoroase studii despre scriitorii A.Asnîc, I.Vazov, V.Gomuliţchii, S.Jeromschii, M.Conopniţcaia, A.Nemoevschii, E.Ojeşco, F.Preşern, B. Prus ş.a. A tradus din folclorul şi lit. română, sârbă şi poloneză. Sub redacţia şi îngrijirea lui I. au văzut lumina tiparului câteva lucrări postume ale lui P.A.Sîrcu.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-03-28 19:18:48