romanian Cataev Valentin (scriitor rus)
english Kataev Valentin (Russian writer)
russian Катаев Валентин (русский писатель)


Cataev Valentin - scriitor rus
CATAEV, Valentin Petrovici (29.I.1897 - 12.IV.1986) - scriitor rus. Participant la războiul civil.
Publică din 1910. Devine cunoscut după publicarea povestirii "Delapidatorii" (1926). În romanele "Se vede o pânză albă în zare" (1936, trad. rom. 1949), "Un cătun în stepă" (1956), "Vânt de iarnă" (1961) ş.a. a descris momente din revoluţia din 1905-07 şi primul război mondial. În romanul-cronică "Timp, înainte!" (1932) C. reflectă patosul industrializării socialiste. Povestirea "Feciorul polcului" (1945, trad. rom. 1947), romanul "Pentru Puterea Sovietelor" (1949) ş.a. sunt consacrate celui de al doilea război mondial. Cartea "Iarba uitării"(1969) întruneşte povestiri despre tinereţea scriitorului, despre realitatea anilor 20, memorii despre I.Bunin şi V.Maiakovski. A vizitat în mai multe rânduri Moldova. Este preşed. al Consiliului pentru lit-ra mold. de pe lângă Uniunea Scriitorilor din URSS.
Premiul de stat al URSS (1946). Ordinele Lenin şi Revoluţia din Octombrie.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:20:13