Vieru Igor - pictor
VIERU, Igor (23.XII.1923, Cernoleuca, Donduşeni - 24.V.1988, Chişinău, înmormântat în satul de baştină), pictor şi grafician. După absolvirea Şcolii de Arte Plastice I.Repin din Chişinău (1949), lucrează ca pedagog. În pictură s-a afirmat prin lucrarea Ion Creangă ascultă basmele unui ţăran (1954). Urmează compoziţiile: La împărţirea pământului (1957) şi În ajunul răscoalei (1963), apoi tablourile: Primăvara (1961), În satul natal (1964), Vetre calde (1966), care se impun printr-un colorit proaspăt şi original. Vin apoi o serie de triptice: Ctitorii satului (gravuri în linoleum, 1966), Fericirea lui Ion (1967), Balada despre pământ (1970). Un loc aparte în creaţia lui îl ocupă peisajul: Toamna, Nucarii, Sărbătoare la Cernoleuca ş.a., precum şi ciclul de gravuri Inima cântă (1964). În tablourile Vremea logodnelor (1970), Semănatul (1972), Griji de primăvară (1975), Meşterul Manole (1982) ş.a. tratează subiecte în spiritul tradiţiilor populare. Este cunoscut ca portretist, ilustrator de cărţi, scenograf.

Distincţii: Artist plastic al poporului din R.S.S.M. (1983). Premiul de stat al R.S.S.M. (1976). Ordinul Insigna de Onoare

Bibliogr.: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.1. - Chişinău, 1985

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-04 19:07:12