Lehtţir Samuil - scriitor
LEHTŢIR Samuil (25.10.1901. s.Otaci, Ocniţa - 15.10.1943), scriitor.
A studiat la Universitatea din Cernăuţi. Participant la mişcarea ilegală comunistă din Basarabia. În 1925, fiind urmărit de autorităţile României regale, trece în URSS. Lucrează la Editura de Stat a Moldovei, la Comitetul ştiinţific moldovenesc, la red. revistei "Octombrie" şi la organizaţia scriitoricească din RSSM "Răsăritul". În 1929 îi apare placheta de debut "Poezii", urmată de culeg. de versuri "În flăcări" (1931), "Sirenele zidirii" (1932), "De pază" (1935), "Dezrobire" (1935). Este autorul pieselor "Codreanu" (1930) şi "Biruinţa" (1933), montate pe scena teatrului din Tiraspol. Lui L. îi aparţin, de asemenea, articole de critică literară, trad. din operele lui A.Puşkin, M.Lermontov, S.Esenin, A.Bezîmenskii, Ş. Petiofi ş.a. A fost delegat la Congresul I Unional al scriitorilor sovietici (1934), la care a rostit o cuvântare.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986

updated: 2007-02-02 08:04:10