romanian Brovca Petrusi (poet belorus)
russian Бровка Петрусь (белорусский поэт)


Brovca Petrusi - poet belorus
BROVCA, Petrusi (Piotr Ustinovici; 12(25).VI.1905 - 1980) - poet belorus, poet al poporului din RSSB (1962). Membru al AŞ a RSSB (1966).
Publică din 1926. În prima sa operă de proporţii mai mari, poemul "Prin munţi şi stele" (1932), evocă anii războiului civil. A publicat apoi culegerile de poezii: "Versuri alese şi poeme" (1934), "Sosirea eroului" (1935), "Primăvara Patriei" (1937), "Drumul vieţii" (1950), "Miros de cimbru" (1959), "Iar zilele trec..." (1961), "Valuri înalte" (1962), precum şi cunoscutele poeme "Caterina" (1938), "Poem despre Smoliacicov" (1942), "Belarusi"(1943) "Pâinea" (1946), "Glasul inimii" (1960) ş.a., consacrate transformărilor socialiste şi eroismului poporului belorus în luptă şi muncă. B. este autorul romanului "Când se-ngeamănă râuri" (1957; trad. rom. 1962), în care a zugrăvit munca creatoare. Operele lui B. au fost traduse în multe limbi ale popoarelor URSS. Din 1967 B. este redactor-şef al Enciclopediei Sovietice Beloruse.
Premiul de stat al URSS (1947, 1951). Premiul Lenin (1962). Două ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:06:49