romanian Tank Maxim (poet belorus)
english Tank Maxim (Belorussian poet)
russian Танк Максим (белорусский поэт)


Tank Maxim - poet belorus
TANK, Maxim (pseud. lui Evghenii Ivanovici Scurco; 17.IX.1912 - 1995) - poet belorus, activist pe tărâm obştesc. Poet al poporului din RSSB (1968). Membru al AŞ a RSSB (1972). Erou al Muncii Socialiste (1974).
Publică din 1931. În poemul "Naroci" (1937), vol. de versuri "Sub catarg" (1938) ş.a. T. oglindeşte lupta oamenilor muncii din Belorusia de Vest împotriva regimului şleahtei poloneze. După eliberare (1939) cântă măreţia Patriei socialiste, în ceasul de urgie cheamă la apărarea ţării, după război - la lupta pentru pace (poemul "Ianuc Sialiba", 1943; vol. de versuri "Ascuţiţi arma", 1945; "În drum", 1954; "Urmele fulgerului", 1957; "Pâinea mea de toate zilele", 1962, ş.a.). Preşed. al C-tului de conducere al Uniunii scriitorilor din RSSB (din 1967).
Premiul de stat al URSS (1948). Trei ordine Lenin. Medalia de Aur a Păcii.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-30 08:13:23