romanian Sucicov Boris (critic literar rus)
russian Сучков Борис (русский литературный критик)


Sucicov Boris - critic literar rus
SUCICOV, Boris Leontievici (5.VIII.1917 - 2.XII.1974)- teoretician, critic şi istoric literar rus. Membru coresp. al AŞ a URSS (1968). Din 1967 director al In-tului de literatură universală "A.M.Gorki". Este autorul cărţilor "Destinele istorice ale realismului" (1967; ed. 3, 1973), "Faţete ale timpului" (1969) şi a peste 100 lucrări şt. consacrate dezv. lit-rii universale şi sov., problemelor actuale ale esteticii ş.a.m.d. A contribuit la pregătirea cadrelor şt. şi la dezv. şt. literare în RSSM.
Premiul de stat al URSS (1975). Ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-30 08:00:17