romanian Şciolocov Nicolai (ministru de interne URSS)
russian Щёлоков Николай (министр внутренних дел СССР)


Şciolocov Nicolai - ministru de interne URSS
ŞCIOLOCOV, Nicolai Anisimovici (n. 26.XI.1910, staţia Almaznaia, reg. Voroşilovgrad, Ucraina) - activist de partid şi om de stat sovietic, general de armată. Membru al PCUS din 1931. Participant la cel de al doilea război mondial.
A absolvit In-tul metalurgic din Dnepropetrovsc (1933). Între 1933 - 41 a ocupat posturi de conducere la diferite uzine metalurgice din Ucraina, ulterior în organele de partid şi sov. din Dnepropetrovsc. În 1946 a fost locţiitor al ministrului ind. locale al RSSU; din 1947 - locţiitor al secretarului CC al PCU şi şef al secţiei de ind. a CC al PCU. Din 1951 - prim-locţiitor al Preşed. Sovietului Miniştrilor al RSSM, preşed. al Sovnarhozului RSSM. Secretar al doilea al CC al PCM (dec. 1965-66). Din sept. 1966 este ministru al afacerilor interne al URSS. La Congresul XXIII al PCUS a fost ales candidat, iar la Plenara din aprilie (1968) a CC al PCUS şi la Congresele XXIV şi XXV ale partidului - membru al CC al PCUS. La Congresele III-VII şi IX-XII ale PCM a fost ales membru al CC. Între 1952-66 a fost membru al Biroului CC al PCM (în 1962-66 - Prezidiul CC al PCM). Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 4-9. Deputat al Sovietului Suprem al RSSM de legisl. 3-6.
Trei ordine Lenin.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-31 18:56:53