romanian Erenburg Ilia (scriitor rus)
english Ehrenburg Ilya (Russian writer)
russian Эренбург Илья (русский писатель)


Erenburg Ilia - scriitor rus
ERENBURG, Ilia Grigorievici (27.I.1891 - 31.VIII.1967) - scriitor rus, publicist şi activist pe tărâm obştesc. Participant la evenimentele revol. din 1905 - 07. În 1908 emigrează în Franţa. Revine în ţară în 1917. Între 1921-30 s-a aflat la Paris în calitate de corespondent al presei sovietice. În primele sale lucrări se simte influenţa modernismului ("Versuri despre ajunuri", 1916; romanele "Peripeţiile neobişnuite ale lui Hulio Hurenito", 1922; "Trustul D. E., sau Istoria peirii Europei", 1923, ş.a.). Un pas hotărât spre realism constituie romanele "Şi a fost ziua a doua" (1934) şi "Pe nerăsuflate" (1935). Este autorul multor lucrări, în care demască fascismul ("Călirea în Spania", 1938; "Credinţă", 1941; "Căderea Parisului", 1941-42). În anii celui de al doilea război mondial, în calitate de corespondent militar, E. scrie numeroase articole publicistice, pătrunse de un patriotism înflăcărat, având o mare eficienţă mobilizatoare. În romanele "Furtuna" (1947) şi "Al nouălea val" (1951-52) a oglindit lupta eroică a poporului sovietic împotriva cotropitorilor hitlerişti, Mişcarea de rezistenţă din Franţa, lupta pentru pace şi democraţie. Povestirea "Dezgheţul" (1954-56) a stârnit discuţii controversate în presă. În 1960-65 scrie memoriile "Oameni, ani, viaţă", care conţin unele aprecieri subiective. Elementul publicistic constituie trăsătura de bază a operei lui E.
A fost vice-preşed. al Consiliului Mondial al Păcii. Deputat al Sovietului Suprem al URSS de legisl. 3-7.
Premiul internaţional Lenin. "Pentru întărirea păcii între popoare" (1952). Premiul de stat al URSS (1942, 1948). Două ordine Lenin, ordinul Drapelul Roşu de Muncă.

Sursă: Enciclopedia sovietică moldovenească, 1970-77
updated: 2006-03-28 19:21:10