Cimpoi Mihai - critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1991)
Mihai Cimpoi - critic, istoric literar, filosof al culturii

Născut: la 3 septembrie 1942 în comuna Larga, judeţul Hotin

Studii:
* 1960-1965 - Universitatea de Stat din Moldova

Carieră:
* Redactor la revista "Nistru"
* Consultant la Uniunea Scriitorilor
* Redactor la Editurile "Cartea Moldovenească" şi "Literatura Artistică"
* Secretar literar la Teatrul Naţional şi la Teatrul Poetic "Alexie Mateevici"
* Cariera literară şi ştiinţifică i-a fost accidentată mereu de acuzări de naţionalism; în 1974, blamat într-un raport al primului secretar al C.C. al P.C.M., îi este refuzată orice activitate publică
* În 1987 ales democratic secretar al comitetului de conducere, iar in 1991 preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
* Participă activ la procesul de renaştere naţională din Basarabia

Publicaţii:

* numeroase cărţi, studii monografice şi eseuri
o "Disocieri", 1969
o "Alte disocieri", 1971
o "Cicatricea lui Ulysse", 1982
o "Întoarcerea la izvoare" (eseu despre Grigore Vieru), 1985
o "Creaţia lui Druţă în şcoală", 1986
o "Duminica valorilor", 1989
o "Basarabia sub steaua exilului", Bucureşti, 1994
o "Sfinte firi vizionare" (clasicii români: medalioane), Chişinău, 1995
o "O istorie deschisă a literaturii române", 1996

* Reputat eminescolog:
o "Spre un nou Eminescu" (dialoguri cu eminescologii din lume), Chişinău, 1993 şi Bucureşti, 1995
o "Căderea în sus a Luceafărului", Galaţi, 1993
o "Narcis şi Hyperion", Chişinău, 1979,1985 şi în vol. "Eminesciana", Iaşi, 1994

Afilieri:
* Membru de onoare al Academiei Române (1991)
* Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992)
* Membru al Uniunii Scriitorilor din România
* Membru al Organizaţiei Mondiale a Scriitorilor (PEN)

Sursă: http://romania-on-line.net

updated: 2006-04-01 14:34:13