Roşca Agnesa - scriitoare
ROŞCA, Agnesa (17.X.1929, Chişinău), scriitoare. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1953). Timp de peste 20 de ani a lucrat ca redactor la editurile republicane, iar în 1966-'67 ca şef al Direcţiei Editurilor a Comitetului de Stat al R.S.S.M. pentru Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi. Publică din 1950. Prima plachetă de versuri Bat gândurile este ancorată în problematica socială a timpului. Au urmat culegerile: Mozaic (1967), Cântecul tău, Djalil! (1968), Balada stropului de soare (1969), Amnar şi cremene (1971), Pământul Patriei (1974), Imnuri în inimi (1977), Cu tine, ţară de mesteceni (1979), Veşnică ardere (1982), Vis şi veghe (1984), Aerul de taină (1995) ş.a. Traduce din opera unor scriitori de vază clasici şi contemporani: A Puşkin, T.Şevcenko, S.Petofi, A.Cehov, F.Dostoevski, M.Gorki, A.Tvardovski ş.a. Multe din versurile ei sunt traduse în limba rusă.

Bibliogr.:
1. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2. Chişinău, 1986.
2. Cimpoi, M. Întoarcerea la unelte//Flux. - 1996. -13 decembrie.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-06-14 19:21:36