Ciocanu Ion - critic literar
CIOCANU Ion (n.18.1.1940, s.Taban, Briceni), critic literar şi prozator.
A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău(1962), apoi aspirantura la aceiaşi instituţie(1965). Lucrează la Editura "Literatura artistică". În calitate de critic a debutat editorial cu cartea "Caractere şi conflicte"(1968). Preocupările ştiinţifice ale lui C. evoluază în temei în trei direcţii: actul critic propriu-zis (culeg. "Analize şi cronici literare",1969; "Dialog continuu",1977; "Clipa de graţie",1980; "Argumentul de rigoare", 1985), dezbaterea unor probleme de teorie a literaturii şi artei (vol. "Unele probleme de estetică",1973; "Itinerar critic",1973; "Permanenţe", 1983) şi studiile monografice("Podurile vieţii şi ale creaţiei",1978; "Paşii lui Vladimir Curbet",1982). În studiile, articolele, eseurile şi recenziile sale C. analizează, în conexiune cu problemele de bază ale teoriei literare şi ale esteticii, proza, poezia şi publicistica moldovenească în strânsă legătură cu procesul artistic clasic, în contextul larg al literaturii universale. De obicei lucrările sale au un pronunţat caracter polemic.
Este autor al culeg. de nuvele şi schiţe "Fereastră deschisă"(1965), "Floare rară"(1972) şi "Mijlocul verii"(1975).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 14:36:49