Racul Ion - istoric şi critic literar
RACUL, Ion (16.IX.1923, Valea Hoţului, reg.Odesa - 11.IV.1985, Chişinău), istoric şi critic literar. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1950), unde activează apoi ca decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie (1954- 1957), prorector (1957-1964 şi 1969-1974), din 1960 - şef al Catedrei de literatură moldovenească. Doctor în ştiinţe filologice (1954), profesor (1976). În cărţile sale Chipuri de comunişti în proza moldovenească postbelică (1967), Literatura şi viaţa poporului (1973), Mesajul ideologico-estetic al literaturii contemporane (1983) ş.a., el cercetează procesul de formare şi statornicire a literaturii "sovietice moldoveneşti", etapele ei de dezvoltare, contribuţia ei la construcţia socialismului şi educarea omului nou. În atenţia autorului este procesul de afirmare a realismului socialist, principiilor partinităţii, problema eroului pozitiv ş.a. Coautor al lucrărilor colective Literatura sovietică moldovenească. Schiţe (1955), Schiţă de istorie a literaturii sovietice moldoveneşti (1963) ş.a. Cercetează şi propagă opera lui A.Lupan. A elaborat programe şi materiale didactice pentru şcoala superioară şi cea de cultură generală.

Distincţii: Lucrător emerit al şcolii superioare din R.S.S.M. (1973). Ordinul Insigna de Onoare.

Bibliogr.:
Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Vol.2. - Chişinău, 1986.

Sursă: Chişinău-enciclopedie 1997
updated: 2006-04-03 19:13:28