Dolgan Mihai - critic literar
DOLGAN Mihai (n.5.2.1939, s.Rediul-Mare, Donduşeni), critic şi istoric literar. Doctor în şt. filol. (1970).
După absolvirea Universităţii de Stat din Chişinău (1963) a fost colaborator şt., iar din 1985 - şef de sector la Institutul de limbă şi literatură al AŞ a RSSM. Publică din 1962. Preocupările şt. ale lui D. gravitează în jurul unor probleme actuale ale poeziei moldoveneşti şi ale criticii literare. Monografiile şi culeg. de articole "Idee şi imagine poetică" (1971), "Marginalii critice" (1973), "Metafora poetică şi semnificaţiile ei în poezia sovietică moldoveneasca" (1974), "Conştiinţa civică a poeziei contemporane" (1976), "Poezia sovietică moldovenească din anii 20-30" (1979), "Crez şi măiestrie artistică" (1982), ş.a. învederează un critic care îmbină cu pricepere criteriile estetice în analiza literară.
A scris în ajutorul şcolii micromonografiile "Creaţia lui L.Corneanu în şcoală" (1981), "Creaţia lui Deleanu în şcoală" (1983), "Creaţia lui G.Vieru în şcoală" (1984) ş.a. Este unul dintre autorii manualelor "Literatura moldovenească" pentru cl.X, "Literatura moldovenească pentru copii" (1983) ş.a., redactor, alcătuitor şi prefaţator al mai multor cărţi de ştiinţă şi critică literară.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 15:34:38