Botezatu Eliza - critic literar
BOTEZATU Eliza (n. 7.11. 1938, s. Briceni, Donduşeni), critic şi istoric literar. Doctor în şt. filol. (1971). A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1961). Lector, docent, şef al catedrei de limbă şi lit. mold. a In-tului pedagogic "A.Russo" din Bălţi (1961-68, 1971-80). Din 1980 colab. şt. superior la In-tul de limbă şi lit. al AŞ a RSSM. Publică din 1962, fiind preocupată mai cu seamă de comentarea fenomenului poetic contemporan. În cărţile "Poezia meditativă moldovenească"(1977), "Poemul moldovenesc contemporan" (1981) B. tratează diverse probleme legate de dezvoltarea literaturii moldoveneşti. Analizează detaliat operele poetice ale autorilor mold. (A.Lupan, Em.Bucov, N.Costenco, B.Istru, P.Boţu, L.Damian, G.Vodă, D.Matcovschi, V.Teleucă ş. a.). Este autor a monografiilor "Cheile artei" (1980) - despre creaţia lui G. Meniuc, "Prezenţi în front" (1985) - consacrată cercetării lit. mold. în perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei, a mai multor articole, recenzii tipărite în presa periodică. A publicat şi lucrări de metodică ("Teoria şi metodica compunerii", 1978).

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 13:34:51