Botezatu Grigore - scriitor şi folclorist
BOTEZATU Grigore (n. 14.I.1928, s.Baraboi, Donduşeni), scriitor şi folclorist. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1954). Colaborator ştiinţific, iar din 1979 şef al sectorului de folclor al In-tului de limbă şi lit. al AŞ a RSSM. Doctor în şt. filol. (1965). Şi-a câştigat popularitatea datorită prelucrărilor sale literare măiestrite ale naraţiunilor folclorice. Poveştile culese de B. au fost traduse în l-le rusă, ucr., bel., gruz., litu-an., bulg., germ., fr., engl., japoneză. Pe tărâm ştiinţific a adus importante contribuţii documentare şi analitice la valorificarea moştenirii folclorice. Este unul dintre autorii "Schiţelor de folclor moldovenesc" (1965), ai culeg. "Poezie populară moldovenească"(ed. 1-3, 1957-65), "Cântece de luptă şi biruinţă" (1963), "Folclor moldovenesc: Crestomaţie" (1965). Ca cercetător de teren a descoperit mulţi interpreţi, în special povestitori populari. Monografia sa "Folclorul haiducesc în Moldova" (1967) oferă o viziune de ansamblu asupra epicii, liricii şi dramei haiduceşti, relevând tipologia lor istorică şi particularităţile poetice.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 13:36:26