Corchina Ala - scriitoare, traducător
CORCHINA Ala (Albina) (n. 17.1.1943. orăş. Vohma, reg. Costroma), scriitoare rusă din RSSM.
A absolvit şcoala de muzică. "Ş. Neaga" din Chişinău, secţia de coreografie (1962) şi In-tul de lit. "M. Gorki" al Uniunii Scriitorilor din URSS (1970). Versurile sale au ca temă sentimentul dragostei faţă de meleagul moldav, relaţiile etico-morale dintre oameni. Placheta de debut "Primele, primele..." (1968) este urmată de cărţile de versuri "Anotimpurile" (1970), "Aşteptare" (1974), "Câmp de floarea-soarelui" (1976), "Meleagul oamenilor buni la suflet" (1982). Îi aparţin şi câteva cărţi de proză artistică şi documentară: "Livada amintirilor" (1980), "Piotr Leonardi" (1980), în care evocă pagini din viaţa unor oameni de artă din Moldova postbelică, analizează procesul de formare spirituală şi profesională a lor. A tradus în l. rusă opere ale lui M.Eminescu, V.Alecsandri, A.Lupan, D.Matcovschi, G.Vodă, A.Codru, A.Ciocanu ş.a.

Sursă: Literatura şi arta Moldovei: Encicl. - Chişinău, 1985-1986
updated: 2006-04-01 14:52:01